Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε
ΟΤ 49, ΔΑ 9, Βι.Πε.Θ, Σίνδος
Θεσσαλονίκη Τ.κ. 57022
τηλ: 2310.795.968, fax 2310.795.972